Vòng Tay Đá Aquamarine 2A 10
-17%

Vòng Tay Đá Aquamarine 2A 10

500,000 đ
600,000 đ
Là một trong những loại đá quý không có ở Việt Nam, được nhiều người yêu thích. Diopside thường được nhập từ Siberia, ở phía Đông nước Nga rộng lớn. Diopside bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là "hai tầm nhìn", để chỉ cái nhìn vượt lên năng lực bình thường.
+ Vào giỏ hàng
Vòng Tay Đá Diopside 1A 10
-17%

Vòng Tay Đá Diopside 1A 10

500,000 đ
600,000 đ
Là một trong những loại đá quý không có ở Việt Nam, được nhiều người yêu thích. Diopside thường được nhập từ Siberia, ở phía Đông nước Nga rộng lớn. Diopside bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là "hai tầm nhìn", để chỉ cái nhìn vượt lên năng lực bình thường.
+ Vào giỏ hàng
Vòng Tay Mã Não Đỏ Nhám Kinh Phật
-44%

Vòng Tay Mã Não Đỏ Nhám Kinh Phật

500,000 đ
900,000 đ
Là một trong những loại đá quý không có ở Việt Nam, được nhiều người yêu thích. Diopside thường được nhập từ Siberia, ở phía Đông nước Nga rộng lớn. Diopside bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là "hai tầm nhìn", để chỉ cái nhìn vượt lên năng lực bình thường.
+ Vào giỏ hàng
Vòng Tay Mắt Hổ Vàng Tươi 1A
-17%

Vòng Tay Mắt Hổ Vàng Tươi 1A

500,000 đ
600,000 đ
Là một trong những loại đá quý không có ở Việt Nam, được nhiều người yêu thích. Diopside thường được nhập từ Siberia, ở phía Đông nước Nga rộng lớn. Diopside bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là "hai tầm nhìn", để chỉ cái nhìn vượt lên năng lực bình thường.
+ Vào giỏ hàng
Vòng Tay Núi Lửa Obsidian Nhám
-17%

Vòng Tay Núi Lửa Obsidian Nhám

500,000 đ
600,000 đ
Là một trong những loại đá quý không có ở Việt Nam, được nhiều người yêu thích. Diopside thường được nhập từ Siberia, ở phía Đông nước Nga rộng lớn. Diopside bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là "hai tầm nhìn", để chỉ cái nhìn vượt lên năng lực bình thường.
+ Vào giỏ hàng
Vòng Tay Obsidian Nhám Kinh Phật
-17%

Vòng Tay Obsidian Nhám Kinh Phật

500,000 đ
600,000 đ
Là một trong những loại đá quý không có ở Việt Nam, được nhiều người yêu thích. Diopside thường được nhập từ Siberia, ở phía Đông nước Nga rộng lớn. Diopside bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là "hai tầm nhìn", để chỉ cái nhìn vượt lên năng lực bình thường.
+ Vào giỏ hàng
Vòng Tay Thạch Anh Khói
-17%

Vòng Tay Thạch Anh Khói

500,000 đ
600,000 đ
Là một trong những loại đá quý không có ở Việt Nam, được nhiều người yêu thích. Diopside thường được nhập từ Siberia, ở phía Đông nước Nga rộng lớn. Diopside bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là "hai tầm nhìn", để chỉ cái nhìn vượt lên năng lực bình thường.
+ Vào giỏ hàng
Vòng Tay Thạch Anh Tím
-14%

Vòng Tay Thạch Anh Tím

600,000 đ
700,000 đ
Là một trong những loại đá quý không có ở Việt Nam, được nhiều người yêu thích. Diopside thường được nhập từ Siberia, ở phía Đông nước Nga rộng lớn. Diopside bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là "hai tầm nhìn", để chỉ cái nhìn vượt lên năng lực bình thường.
+ Vào giỏ hàng